Borówki amerykańskie już w naszej ofercie!

10 lat temu

Rozpoczęliśmy sezon na borówki amerykańskie, opakowa­nia dostępne na życze­nie klienta.

Borówki dzi­ałają uspoka­ja­jąco i prze­ci­w­bólowo, wspo­ma­gają pracę oczu, a także obniżają poziom „złego” cho­les­terolu (LDL) i pod­noszą poziom „dobrego” (HDL). Skuteczne w pro­fi­lak­tyce niek­tórych chorób nowotworowych.