Remigiusz Rączka poleca!

9 lat temu

Najpop­u­larniejszy Śląski kucharz rekomen­duje pro­dukty Gardenia.

Znany z mediów Remigiusz Rączka prowadzi autorski pro­gram „Rączka gotuje” w TVP Katow­ice. Wcześniej przez wiele lat współpra­cował z telewizją TVS. Oprócz tego prowadzi radiowy pro­gram „Rączka godo i gotuje” w Radio Katow­ice oraz współpracuje z „Dzi­en­nikiem Zachodnim”

Jego umiejęt­ności kuli­narne zadzi­wiają wszys­t­kich zain­tere­sowanych. Remigiusz Rączka przyz­naje, że pod­czas gotowa­nia wybornych potraw używa pro­duk­tów Gar­de­nia. Aby jedze­nie było dobrze przy­go­towane potrzebne są pro­dukty najwyższej jakości, pol­skie i świeże. Istotna też jest przyz­woita cena. Takie są właśnie nasze pro­dukty!

Zachę­camy do odwiedza­nia naszego Face­booka i strony w celu odkrycia wyjątkowych przepisów z grzy­bami.