Wspieramy akcję leczenia raka piersi

9 lat temu

Kupu­jąc tackę grzy­bów oznac­zoną sym­bolem różowej wstążki wspo­ma­gamy chorych na raka piersi.

Z zakupu każdego opakowa­nia 10 gr zostanie przez­nac­zone na Fun­dację Rak’n Roll wspier­a­jącą walkę z rakiem piersi u kobiet.

Czas trwa­nia akcji 131.10.2015