Dostawca grzybów

12 lat temu

Gar­de­nia to sze­ro­ka gama wy­so­kiej ja­ko­ści grzy­bów ja­dal­nych. Bo­ga­ty asor­ty­ment pie­cza­rek bia­łych i bru­nat­nych, bocz­nia­ków i shii take.

Ofe­ru­je­my grzy­by pa­ko­wa­né na zamówienie.