Wyniki konkursu

10 lat temu

Nagrodę główną w postaci KINA DOMOWEGO otrzy­muje Pani Monika L.

pozostałe osoby prosimy o przesłanie dowodu zakupu oraz adresu, na który należy przesłać nagrody pocieszenia.