Przepisy

Utarło się przeko­nanie, że grzyby poza walo­rami smakowymi nie mają nic do zaofer­owa­nia. Nic bardziej myl­nego. Zgod­nie z najnowszymi bada­ni­ami sama choćby pieczarka posi­ada właś­ci­wości wpły­wa­jące na sys­tem immuno­log­iczny. Dlat­ego warto wprowadzić je do swo­jej codzi­en­nej diety. A my Państwu pokażemy zarówno te proste jak i bardziej wyszukane potrawy. Smacznego